• Buurtouders Zaltbommel  werkt samen met Woonlinie en gemeente Zaltbommel."
  • "De buurtouders, Alamal en de jongerenuitvoerders organiserenieder jaar een voetbaltoernooi in Zaltbommel."
  • "Samen houden we de buurt schoon!"

Buurtouders Zaltbommel

De wijk "de Vergt" kent al vele problemen met groepen jongeren. Gebleken is dat hier nieuwe werkwijzen noodzakelijk zijn; werkwijzen die uitgaan van een koppeling van expertise van verschillende disciplines en instellingen, maar die ook de eigen inbreng van de Marokkaanse gemeenschap in Zaltbommel centraal stelt.Het initiatief is gelanceerd door de gemeente en Al Amal in 2006 om ouders actief te betrekken bij buurtbeheer, buurt- en jeugdactiviteiten en het toezicht houden op de buurtjeugd. Een soort projectgroep van leden die zich geheel vrijwillig willen inzet voor de Zaltbommelse samenleving. De groep buurtouders telt momenteel 15 vaste buurtouders aangevuld met 18 gastlopers. Iedereen kan lid worden, ongeacht geslacht, leeftijd of etniciteit, op voorwaarde dat hij/zij de doelstelling van het initiatief onderschrijft.komen in de wijken.


Conferentie: In gesprek met de gemeente

Schrijnend en Hoopvol”
Impressie van de conferentie ‘In gesprek met elkaar’ op 14 maart 2023 over vluchtelingen, armoede,
jeugd en woningnood op initiatief van Al Amal, Kompas en de Raad van Kerken, waar we met elkaar,
met de gemeente en met instanties in gesprek gingen over wat ons als inwoners van Zaltbommel
bezighoudt.

Vluchtelingen
Geschetst werd de enorme complexiteit van de opvang van vluchtelingen in Nederland en ook in Zaltbommel vooral voor de vluchtelingen zelf en ook voor de instanties en vrijwilligers die zich voor hen inzetten. Schrijnend was het voorbeeld van een jongere die al maanden geen onderwijs krijgt. Waar Nederlanders van jongs af aan vertrouwd zijn geraakt met onze cultuur, verwachten we van vluchtelingen in een paar maanden in te burgeren. Benadrukt werd het grote belang van het beheersen van de Nederlandse taal en het hebben van werk, passend bij iemands mogelijkheden.
Armoede
Een inwoner van Zaltbommel deelde haar ervaringen met ons, wat armoede doet en het belang van steun, hulp en betaald werk. Schaamte en cultuur lijken een grote drempel om hulp te vragen. Vandaar de oproep aan zowel instanties als inwoners om ‘reclame te maken’ voor de vele mogelijkheden van hulp die er zijn zoals de voedselbank, Humanitas, de buurtteams en de gemeente Zaltbommel. Meer samenwerking ook met huisartsen, onderwijs en politie lijkt gewenst, zeker voor die mensen die al jaren in armoede leven. Tot slot het pleidooi om ons meer te richten op het voorkomen van armoede, waarbij het belang van betaald werk werd benadrukt.
Jongeren
Het pleidooi van een groep jongeren voor een eigen plek en hun aanbod om met hen samen te werken, ook voor de toekomstige generaties jongeren, maakte veel indruk. Er werden meteen afspraken gemaakt om daar op korte termijn met deze jongeren over door te praten. Ook hier het pleidooi om meer ‘reclame te maken’ over wat bijvoorbeeld Buurtzorg Jong en het Jongerenwerk te bieden hebben en meer samenwerking met huisartsen, onderwijs, sportverenigingen en politie. En
bovenal samen te werken met de jongeren zelf.
Woningnood
Een inwoner van Zaltbommel deelde haar ervaringen wat het doet om al jaren op zoek te zijn naar een passende woning en de dreiging om op straat te belanden. Steeds meer jongeren moeten langer bij hun ouders blijven wonen. Er zijn tot 2030 1.300 nieuwe woningen gepland door gemeente en Bazalt. Op korte termijn gaat dit weinig soelaas bieden, vandaar de oproep om met creatieve en onorthodoxe maatregelen te komen zoals het splitsen van grote woningen, kinderen die bij hun grootouders gaan wonen en het snel bouwen van flexwoningen.
Tot slot
De meeste aanwezigen keken terug op een nuttige en inspirerende avond. Tijdens het napraten typeerde iemand de avond als schrijnend en hoopvol. Schrijnend om de verhalen te horen en te beseffen dat veel inwoners kwetsbaar zijn en vaak in heel nare omstandigheden moeten leven. En hoe complex onze samenleving inmiddels is. Hoopvol omdat er veel inspirerende initiatieven zijn, zoals die van de jongeren, en de ambities van inwoners, instanties en de gemeente om ons in te
zetten Zaltbommel als samenleving beter en sterker te maken!

 

Laatste nieuws

31-12-2023

Op Zondag 31 december 2013 was de Sporthal "Courtine" in Zaltbommel het toneel van het Oud en Nieuw zaalvoetbaltoernooi om ...

03-12-2023

Al Amal heeft een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor jongeren. Het toernooi werd gehouden in de sportzaal "De sportwaard"...

24-09-2023

Weer een geslaagde Burendag. Het was gewoon supergezellig. de opkomstwas groot ne het weer was prachtig!

11-06-2023

op zondag 11 mei 2023 heeft Alamal vereniging weer een zeer succesvol voetbaltoernooi georganiseerd. 20 teams waren er aanwezig...

04-05-2023

De buurtouders was aanwezig tijdens de dodeherdenking van 4 mei 2023 om toezicht te houden...

27-02-2023

De avond is georganiseerd door Al Amal, Stichting Kompas en de Raad van Kerken. Op de foto Said Kaaouass (l) en Aziz Rahou in de hal van Pand 9, waar ook de buurtouders ...

26-02-2023

Stichting Al Amal, de Raad van Kerken en Stichting Kompas Bommelerwaard  heten u van harte welkom op dinsdag 14 maart 2023 voor interessant en interactief conferentie...

31-12-2022

Sporthal "Courtine" in Zaltbommel is het toneel van het Oud en Nieuw zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door de stichting Al Amal. Wij zijn die avond aangenaam verrast met het

15-12-2022

 Samen hebben de mannen en de jongeren op een groot scherm naar de WK-winst wedstrijden van Marokko gekeken in Pand 9. Na elke overwinning werd er flinkfeest gevierd

18-12-2022

Al Amal heeft een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor jongeren. Het toernooi werd gehouden in de sportzaal "De sportwaard". Deze keer deden er ongeveer 8 teams mee...

25-09-2022

We kijken terug op een geslaagde Burendag. Het was gewoon supergezellig en de sfeer zat er goed in: iedereen genoot van deze geweldige dag. Het weer was prachtig!

19-06-2022

Het jaarlijkse Al-Amal voetbaltoernooi was opnieuw een groot succes ondanks het weer die niet super was. Alle 22 teams van jongvolwassenen en ....

07-05-2022

De buurtouders organiseert samen met Kompas en de raad van de kerken in Zaltbommel de Vrijheidsmaaltijd op zaterdag 7 mei. Mensen vertellen over vrijheid ....

4-05-2022

De buurtouders was aanwezig tijdens de dodeherdenking van 4 mei om toezicht te houden...

 

13-03-2022

Op 13 maart 2022 heeft Al Amal het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor jongeren. Het toernooi werd gehouden in de sportzaal "De sportwaard". Deze keer deden er ongeveer 6 teams mee...

23-02-2022

Stichting Al Amal organiseert samen met de Raad van kerken en de Stichting Kompas op woensdag 23 februari 2022 een interessant en interactief politiek debat. Er staan voor de komende jaren voor de gemeente...