• Buurtouders Zaltbommel  werkt samen met Woonlinie en gemeente Zaltbommel."
  • "De buurtouders, Alamal en de jongerenuitvoerders organiseren
ieder jaar een voetbaltoernooi in Zaltbommel."
  • "Samen houden we de buurt schoon!"

Het buurtouder-project

In diverse steden in Nederland, zoals bv. In Amsterdam en Lelystad, word er al gewerkt met buurtvaderprojecten. Deze projecten worden niet zomaar overgenomen maar aangepast aan de plaatselijke situatie. Daarom is er gekozen voor “buurtouders” omdat we vinden dat we als ouders samen moeten werken. We hopen dan ook in de toekomst dat de buurtouders niet alleen bestaan uit Marokkaanse vrijwilligers maar uit gemengde groep vrijwilligers. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit en experimenteren daardoor met hun gedrag. Hierdoor komen ze welleens in conflict met de omgeving. Soms hebben ze geen toekomstverwachtingen of komen ze niet toe aan het realiseren van een toekomstperspectief. De buurtouders willen hierin hun steentje bijdragen.

Taken buurtouders:

Lopen en fietsen in de wijken

De buurtouders lopen en fietsen in de wijken waar jongeren zich bevinden. Op dit moment gebeurt dit op zaterdag van 18.30 tot 20.00 uur. Contact met jongeren wordt op een spontane wijze gelegd. De buurtouders willen een oogje in het zeil houden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Hierbij doen ze een beroep op de buurtbewoners met het doel dat deze ook regelmatig mee gaan lopen.

Activiteiten

Door activiteiten te organiseren proberen de buurtouders met name de doelgroep jongeren te bereiken en ze op een zinvolle manier met hun vrije tijd om te laten gaan.

Signaleren

Ze hebben ook een signalerende functie. Zij kunnen aan de gemeente doorgeven waar de knelpunten liggen. Uiteraard ook positieve waarnemingen melden. Communicatie De buurtouders zijn van mening dat een goede communicatie tussen de inwoners van de wijken van groot belang is. Zo leert men van elkaar.

Doelstelling

• Betere veiligheid en leefbaarheid van de omgeving
• Imago van de Marokkaanse jongeren verbeteren
• Het bevorderen van de betrokkenheid van de jongeren en ouders bij het buurtouderproject
• Stimuleren van jongeren om naar betere alterenatieven te zoeken
• Samenwerken met instellingen in de wijken

Hoe herkent u de Buurtouders?

De buurtouders zijn herkenbaar aan hun kleding met daarop het logo van de “Buurtouders Zaltbommel”.