• "Problemen oplossen met praten is het begin!"
  • "Samen houden we de buurt schoon!"
  • "De buurtouders, Alamal en de jongerenuitvoerders organiseren
ieder jaar een voetbaltoernooi in Zaltbommel."
  • Buurtouders Zaltbommel  werkt samen met Woonlinie en gemeente Zaltbommel."

18 oktober 2014

Lopers: Amar, Salih, Nico, Ahmed, Beumer en Rachid.

Op de warmste oktoberdag ooit, ontstond voor de deur in de Prins van Oranjestraat de discussie waar we heen zouden gaan. Ahmed wilde per se naar de Portage, omdat hij daar al een flinke groep jongeren voor de deur van de Jumbo had zien hangen. Amar en ik voelden meer voor de Kazemat, omdat bewoners daar klaagden over geluidsoverlast van hangjongeren. We splitsten ons op. Twee man naar de Jumbo, twee man naar de Kazemat.

Op de Kazemat belden we eerst aan bij een van de bewoners, die ons een beeld schetste van de situatie. De overlast bestaat vooral uit geluid dat tot diep in de nacht gemaakt wordt. Voetballen op straat tot 2, soms 3 uur ’s nachts geeft teveel overlast.

Daarna zijn we op de jongens afgestapt die midden op het plein hun hangplek hebben en raakten met hen in gesprek. Het waren allemaal jongens vanuit de Vergt. Zij waren de Steenweg overgestoken naar de Kazemat omdat ze geen zin hadden om de hele avond bekeken te worden door de camera’s die er in de Vergt hangen. Eén van de jongens gaf aan graag een zaalvoetbaltoernooi te willen organiseren. Amar beloofde dat de Buurtouders met hem hierover het gesprek zullen aangaan.

Tijdens de nabespreking in de Prins van Oranjestraat bleek het ook bij de Portage zinvol geweest te zijn dat de Buurtouders er waren gaan kijken. Een groep van 20 man (Ahmed: “7 Marokkanen en 13 Nederlanders, ook van buiten de gemeente”) hadden storend en intimiderend voor de deur van de Jumbo gehangen. De buurtouders hebben hen gemaand ergens anders te gaan staan. Amar vertelde dat in Rotterdam de Jumbo daar een paar van de hangjongeren in dienst had genomen, waarna de overlast verdween.