• "Problemen oplossen met praten is het begin!"
  • "Samen houden we de buurt schoon!"
  • "De buurtouders, Alamal en de jongerenuitvoerders organiseren
ieder jaar een voetbaltoernooi in Zaltbommel."
  • Buurtouders Zaltbommel  werkt samen met Woonlinie en gemeente Zaltbommel."

25 oktober 2014

Bezoek Buurtvaders Breda

De buurtouders uit Zaltbommel hebben op 25 oktober 2014 hun collega’s uit Breda bezocht. Het doel van deze bijeenkomst is vooral het leren van elkaars werkwijze en ervaringen. Een tijd geleden hebben de buurtouders uit Zaltbommel ook hun collega’s in Rotterdam bezocht. Dit bezoek is als positief ervaren daarom is besloten om verder nog in contact te komen met andere buurtouderprojecten in het land.

De buurouders zijn begonnen met een korte kennismaking in de ruimte van de buurtvaders, de ruimte was voorheen een garage die verbouwd is tot kantoorruimte en wordt beschikbaar gesteld door de plaatselijke woningcorporatie. Vervolgens zijn de buurtouders met zen allen de gebruikelijke ronde wezen lopen. Opvallend was dat veel zaken herkenbaar en hetzelfde zijn. Maar een aantal dingen ook weer niet.

Enkele verschillen zijn:
* Buurtvaders uit Breda lopen meerdere keren per week.
* Buurtvaders uit Breda worden mede geworven door de woningcorporatie.
* Buurtvaders uit Bredaworden mede geworven door de gemeente.
* Buurtvadersuit Breda hebben een signalerende functie en niet zozeer een organiserende functie.
* Buurtvaders uit Breda worden veel betrokken in de casus overleggen.
* Buurtvaders uit Breda lopen alleen met vaste buurtvaders.

Binnenkort gaan de buurtouders bovenstaande punten verder uitwerken en vergelijk met hun werkwijze, eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.

De buurtvaders uit Breda komen binnenkort naar Zaltbommel om een keer een ronde mee te lopen.